Rekreacja i wypoczynek przy Szkole Podstawowej w Milejowie

lgd

W Gminie Milejów powstało nowe, ogólnodostępne miejsce rekreacyjno-wypoczynkowe zlokalizowane przy Szkole Podstawowej w Milejowie. Nowy obiekt posłuży popularyzacji aktywnych form wypoczynku i będzie miejscem spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu dla aktywnych mieszkańców i ich dzieci. Plac zabaw wyposażony został w zestawy sprawnościowe, namiot linowy, równoważnię oraz ściankę wspinaczkową. Dopełnieniem elementu rekreacji i sportu jest wybudowana skocznia do skoku w dal. Zamontowane zostały ponadto urządzenia fitness: wioślarz, narciarz, rowerek i twister. Umiejętne i zgodne z instrukcją korzystanie z elementów siłowni zewnętrznych pozwoli poprawić kondycję i sprawność fizyczną naszych mieszkańców. Dodatkowo ustawione zostały ławki, śmietniki, a także oświetlenie solarne. Siłownie „pod chmurką” to połączenie ruchu i przyjemności przebywania na świeżym powietrzu, przeznaczone dla osób w każdym wieku. Budowa siłowni wraz z wyposażeniem zwiększy istniejącą ofertę infrastruktury rekreacyjnej i przyczyni się do promocji naszej Gminy.
Środki finansowe na realizację przedmiotowej inwestycji pozyskane zostały z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Dolina Giełczwi”.