Podsumowanie projektu pt: "Centrum Aktywności Senioralnej w powiecie łęczyńskim"

fklogo26

 W Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Ludwinie w dniu 18.12.2017 roku o godz. 13.00 odbyła się uroczysta Wigilia podsumowująca projekt pt: "Centrum Aktywności Senioralnej w powiecie łęczyńskim", dofinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 r. Liderem projektu było Stowarzyszenie Kobiet Powiatu Łęczyńskiego. Partnerami projektu gminy: Milejów, Spiczyn, Puchaczów i Ludwin a w szczególności kierownicy Gminnych Ośrodków Kultury w każdej z gmin. W projekcie brało udział 80 seniorów w wieku 60+ z terenu 4 gmin wiejskich: Milejowa, Spiczyna, Puchaczowa i Ludwina. W ramach projektu seniorzy uczestniczyli między innymi w warsztatach: rękodzielnictwa artystycznego (bibułkarstwo, bukieciarstwo, filcowanie, gipsowanie) a także komputerowych, kulinarnych. Najstarszą uczestniczką projektu była pani Władysława Chudziak która w 2018 roku skończy 90 lat. Po przywitaniu przybyłych gości, przy pomocy prezentacji multimedialnej przedstawiliśmy czego dotyczył projekt oraz jakie działania zostały przeprowadzone w ramach projektu. Było dużo podziękowań, oraz wyróżnienia dla seniorów za ciekawe prace wykonane podczas warsztatów rękodzielnictwa artystycznego. Osoby wyróżnione to: Elżbieta Dziki i Teresa Sałek- gmina Milejów, Barbara Chabros i Anna Lipska- gmina Ludwin, Maria Chruścik i Wanda Woźnica- gmina Puchaczów, Halina Przypis i Jadwiga Kopacz- gmina Spiczyn. Seniorzy przygotowali ciekawe artystyczne występy. Projekt był realizowany w okresie od 01.06.2017 do 31.12.2017 roku.

Magdalena Janocińska

Zapraszamy do oglądania fotografii z uroczystości -TUTAJ-

ZAPROSZENIE

Z a p r o s z e n i e noworoczne 18 200117 800Q100