Wycieczka do Białowieskiego Parku Narodowego

Wycieczka do Białowieskiego Parku Narodowego jako miejsca wymarzonego dla miłośników przyrody odbyła się w dniu 2 czerwca 2017 r. Program wycieczki obejmował:
- Rezerwat Pokazowy Zwierząt /w obszernych zagrodach można zobaczyć typowe zwierzęta Puszczy Białowieskiej: tarpany, żubry, żubronie, jelenie, sarny, łosie, dziki i wilki /.
- Park Pałacowy /pozostałości założenia parkowego w stylu angielskim z najstarszymi zabytkami Białowieży oraz ciekawą roślinnością /.
- Sobór Świętej Trójcy w Hajnówce.
- Święta Góra Grabarka - serce prawosławia w Polsce.