Nowe miejsce rekreacyjno-wypoczynkowe w Cygance

lgdlogo

W Gminie Milejów powstało kolejne, ogólnodostępne miejsce rekreacyjno-wypoczynkowe zlokalizowane w msc. Cyganka. Nowy obiekt posłuży popularyzacji aktywnych form wypoczynku i będzie miejscem spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu dla aktywnych mieszkańców i ich dzieci. Zamontowane zostały urządzenia fitness oraz samoobsługowa stacja naprawy rowerów. Umiejętne i zgodne z instrukcją korzystanie z elementów siłowni zewnętrznych pozwoli poprawić kondycję i sprawność fizyczną naszych mieszkańców. Dodatkowo ustawiona została rekreacyjna altana, a także monitoring. Siłownie „pod chmurką” to połączenie ruchu i przyjemności przebywania na świeżym powietrzu, przeznaczone dla osób w każdym wieku.

Środki finansowe na realizację przedmiotowej inwestycji pozyskane zostały z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Dolina Giełczwi”.